Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI :

Satıcı Ünvanı: Vuqu

Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merkezi No:4 İç kapı n:2 Beşiktaş İstanbul

Telefon: +90 (533) 688 33 50

İnternet Sitesi: www.vuqu.com.tr

Satıcı E-posta: info@vuqu.com.tr

Alıcının İade Halinde Ürün/Ürünler’i Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

ALICI :

Adı Soyadı: Sipariş formunda Alıcı tarafından doldurulan Ad Soyad kısmı.

Adres: Sipariş formunda Alıcı tarafından doldurulan Adres kısmı.

Telefon: Sipariş formunda Alıcı tarafından doldurulan Telefon kısmı.

Alıcı E-posta: Sipariş formunda Alıcı tarafından doldurulan E-posta kısmı.

MADDE 2 – SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

https://vuqu.com.tr internet adresi üzerinden satışa sunulan Ürün/Ürünler.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://ventulus.com.tr alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün/Ürünler’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.3.Alıcı satışa konu Ürün/Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında Ürün/Ürünler’i sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

3.4.İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgilendirmeler ile Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden siparişi geçilen Ürün/Ürünler’in teslim tarihi içerisinde eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.

4.2.Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden sipariş geçerken adı, soyadı, adresi, telefonu, e-posta adresi gibi bilgilerini hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 – SİPARİŞ(LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1.İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

5.2.Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.3.Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine veya İnternet Sitesi’nin sağladığı iletişim kanallarına ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi üzerinde yer alan tüm bilgilendirme formlarını elektronik ortamda teyit etmekle yükümlüdür. Ayrıca Alıcı siparişi verilen Ürün/Ürünler’in temel özelliklerini, Ürün/Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.4.Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün/Ürünler’i hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Ürün/Ürünler’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün/Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilen Ürün/Ürünler’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

5.5.Alıcı, sipariş ettiği Ürün/Ürünler’in kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, Ürün/Ürünler’in tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, kendisine özel olarak hazırlanması durumunda Ürün/Ürünler’i iade etme hakkının olmadığını peşinen kabul eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Ürün/Ürünler’i teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve İnternet Sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün/Ürünler’i Satıcı’ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün/Ürünler kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Ürün/Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer Ürün/Ürünler de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Ürün/Ürünler’in bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün/Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, Ürün/Ürünler’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Ürün/Ürünler’i Mesafeli Satış Sözleşmesi formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli ödemez. Alıcı, iade edeceği Ürün/Ürünler’i Mesafeli Satış Sözleşmesi formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedelini kendisi öder ve Ürün/Ürünler’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

b) Tüketiciye özel hazırlanan, tüketicinin istekleri doğrultusunda hazırlanan Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

d) İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin Ürün/Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün/Ürünler’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetler’in iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 8 – İPTAL ve İADE KOŞULLARI

8.1.İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen Ürün/Ürünler söz konusu olduğunda bu Ürün/Ürünler’in iptali ve iadesi mümkün değildir.

8.2.Alıcı İşbu Sözleşme kapsamında, https://ventulus.com.tr İnternet Sitesi üzerinde bulunan Aksesuar kategorisi altında satışa sunulmuş takı ve aksesuarları iade edemeyeceğini ve cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan eder.

8.3.Alıcı, sipariş geçtiği Ürün/Ürünler’in kargoya verilmesinden önce siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini İnternet Sitesi’nde belirtilen e-posta adresine elektronik olarak yazarak zamanında Satıcı’ya bildirmelidir. Alıcı zamanında Satıcı’ya bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir. Veya Alıcı’nın talebi ve onayı üzerine bu tutar, Alıcı’nın hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullana bilmesi için Alıcı’ya özel bir kupon kodu tanımlanması sağlanabilir.

8.4.Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden geçtiği Ürün/Ürünler’in Satıcı’ya tekrar satılamayacak şekilde ulaşması durumunda (hırpalanmış, kullanılmış, ambalajı bozulmuş vb. durumlarda) İptal ve İade işlemlerinin kabul edilmeyeceğini İşbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

8.5.Alıcı İptal, İade ve Cayma işlemlerinde, Satıcı’ya siparişini geçtiği Ürün/Ürünler’i eksiksiz ve orijinalliği bozulmamış bir şekilde, geri gönderirken işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasıyla geri göndermesi durumunda kargo ücretini ödemez. Fakat farklı bir kargo firmasıyla göndermesi durumunda tüm kargo bedellerini ödeyeceğini işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

8.6.Alıcı siparişini geçtiği Ürün/Ürünler’i iptal etmek istemesi halinde, siparişi geçilen Ürün/Ürünler’in kargo aşamasına kadar varsa yapılmış işlemlere ait (hediye paketi, özel tasarım vs.) ücretlerinin kesilerek kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edileceğini İşbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

MADDE 9 – ÜRÜN/ÜRÜNLER’İN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

9.1.Sipariş konusu Ürün/Ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu adresine teslim edilecektir. Farklı bir adrese teslim edilmesi istenirse İnternet Sitesi üzerinde belirtilen e-posta adresine elektronik olarak sipariş geçildikten en fazla 3 saat içerisinde bildirilmelidir. Alıcı, sipariş esnasında teslimata dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesi’nde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

9.3.Teslimat; hazır Ürün/Ürünler’de stokların müsait olması, hazır olmayan Ürün/Ürünler’de ise üretim süresine bağlı olarak ve sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır. Alıcı, siparişini geçtiği Ürün/Ürünler’in İnternet Sitesi üzerinde satışa sunulmuş olmasına rağmen stok durumunun müsait olmayacağını üretim süresini önceden bekleyeceğini peşinen kabul eder.

9.4.Alıcı Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişlerin, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş olarak kabul göreceğini peşinen kabul eder.

MADDE 10 – AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

10.1.Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu Ürün/Ürünler’in teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

10.2.Alıcı, teslim edilen Ürün/Ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen Ürün/Ürünler ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

10.3.Alıcı’nın, kendisine teslim edilen Ürün/Ürünler’de açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde Ürün/Ürünler’de bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen Ürün/Ürünler’i ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

10.4.Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, Ürün/Ürünler’i teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen Ürün/Ürünler’i herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da Ürün/Ürünler’le birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

10.5.Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

10.6.Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında Ürün/Ürünler’in kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı Ürün/Ürünler’i değiştirerek ve yeniden Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse ücret iadesi de talep edebilir. Bu taktirde ücret iadesi 10 (on) iş günü içinde yapılacaktır.

10.7.İade edilen ayıplı Ürün/Ürünler’in yenisinin stoklarda kalmaması durumunda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın aynı Ürün/Ürünler’i tekrardan Alıcı’ya gönderme zorunluluğu yoktur.

10.8.Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

MADDE 11 – FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

11.1.Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen Ürün/Ürünler’in ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Fiyatlara KDV dahildir.

11.2.Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 12 – SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

12.1.Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

12.2.Sipariş gönderilirken taşıma sırasında oluşabilecek sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

12.3.Satıcı, uygun görmediği siparişi hiç bir bilgilendirme yapmadan iptal etme hakkına sahiptir.

12.4.Sipariş oluşturulurken bilgisayar, tablet, telefon vb. ekranlarda görünen renk ton farkları, tasarımsal olarak görsel farklardan ve benzeri durumlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

12.5.İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın İşbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

12.6.Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 13 – MÜCBİR SEBEPLER

13.1.Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

13.2.Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

13.3.Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

MADDE 14 – DAMGA VERGİSİ

14.1.İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

MADDE 15 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

15.1.Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.2.İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

15.3.İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 17 – YÜRÜRLÜK

17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Ürün/Ürünler’in sipariş verildiği İnternet Sitesi kayıtlarında bulunan tarih ve saatte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.